Regelgeving rond springkastelen en andere opblaasbare toestellen.

Elke gelegenheid is goed om evenementen met springkastelen en andere opblaasbare toestellen te organiseren tot vermaak van jong en oud. Misschien was jij ook wel van plan om zo'n toestel te plaatsen op jouw evenement.

Maar wist je dat je de wetgeving rond de uitbating van speelterreinen of de organisatie van actieve ontspanningsevenementen moet volgen als je zo'n toestel plaatst? Welke wetgeving van toepassing is, hangt af van de activiteit die je organiseert.

Een affiche ophangen met "gebruik op eigen risico" om je te ontheffen van je verantwoordelijkheden als uitbater of organisator bij een ongeval volstaat niet en is zelfs verboden.

Elke organisator is verplicht de wetgeving na te leven, een risicoanalyse van het voorgestelde evenement uit te voeren en alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van iedereen te garanderen. Als je zo'n evenement organiseert, moet je je verantwoordelijkheid nemen.

Je vindt meer informatie in de folder van de FOD Economie die je onderaan kunt downloaden.