Registratie van je vaccinatie

Je vaccinatie wordt in het vaccinatiecentrum geregistreerd in Vaccinnet, het digitale registratiesysteem voor vaccinaties van de Vlaamse overheid. In dat systeem worden ook je andere vaccinaties bijgehouden door de arts die je vaccineert. Zo weten we hoeveel mensen zijn gevaccineerd. En kan je zelf ook altijd nagaan op welke datum je welk vaccin hebt gekregen. 

Je krijgt ook een vaccinatiekaartje mee. Daarop staan gegevens als het soort vaccin en de datum van je vaccinatie. Dit is geen officieel vaccinatiebewijs. 

Je kunt zelf je vaccinaties raadplegen via MyHealthViewer