Schrijf je in op de last minute reservelijst van het vaccinatiecentrum

Het vaccinatiecentrum van Leopoldsburg en Ham maakt gebruik van QVAX, maar om de allerlaatste vaccins van de dag niet verloren te laten gaan, hebben we nu ook een last minute reservelijst.

Woon je in Leopoldsburg of Ham? Heb je je uitnodiging voor je vaccinatie nog niet ontvangen Kan je binnen het halfuur in het vaccinatiecentrum geraken zodra je telefonisch wordt gecontacteerd? Schrijf je dan nu in op onze last minute reservelijst.

We gebruiken in eerste instantie QVax, maar vanaf een halfuur voor het einde van de shift schakelen we over op deze last minute reservelijst. Je kunt dus in de namiddag gebeld worden rond 15.30 uur of 's avonds rond 20.30 uur.

Het is ook geen probleem als je al in QVax geregistreerd staat. Je kunt gerust op beide lijsten staan.

Let wel: dit is een reservelijst. Er is geen garantie dat je opgeroepen wordt. Je registratie vervangt dus zeker niet de uitnodiging die verstuurd wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Registreer je op de last minute reservelijst

Gepubliceerd op donderdag 3 juni 2021 17.30 u.