Schrijf je in op de reservelijst voor 65-plussers van het vaccinatiecentrum