Retributiereglement voor ontgravingen van stoffelijke overschotten op de gemeentelijke begraafplaatsen