Rijbewijs - Europees

Maak een afspraak

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee je als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat je beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

  • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wilt behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heb je een voorlopig rijbewijs nodig.

Hoe aanvragen?

Je vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar je ingeschreven bent ingeschreven. Maak een afspraak.

Voor het afhalen van het aangevraagde rijbewijs is geen afspraak vereist.

Kostprijs

25 euro (je kan elektronisch of cash betalen)

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • Als de foto op je elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor je rijbewijs.
    Is de foto op je eID niet gelijkend genoeg meer? Breng dan een nieuwe foto mee en vraag dan ook een nieuwe identiteitskaart (eID) aan.