Naar inhoud
  • home
  • OCMW
  • OCMW Raad
  • Samenstelling OCMW Raad

OCMW Raad

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) is een openbare dienst met een eigen bestuur, een eigen begroting en eigen personeel en is in elke gemeente aanwezig, dus ook in Leopoldsburg.

Het OCMW Leopoldsburg wordt bestuurd door 11 mensen die samen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vormen. Deze mensen worden door de gemeenteraad aangeduid voor een periode van 6 jaar. Al deze raadsleden zijn gehouden aan de plicht tot geheimhouding. De raadsleden kiezen uit hun midden een voorzitter, die belast is met het voorafgaand onderzoek van de zaken die aan de Raad worden voorgelegd en die ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beslissing van de Raad. Voor het dagelijkse bestuur stelt de Raad een algemeen beleidscomité aan.