Secretariaat

Bij deze dienst kan je enkel terecht op afspraak.
Je kan een afspraak maken via e-mail of telefoon.

Het secretariaat behartigt vooral zaken van interne aard. De dienst ondersteunt administratief de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de gemeentesecretaris.