Secretariaat

Bij deze dienst kan je enkel terecht op afspraak.
Je kan een afspraak maken via e-mail of telefoon.

Het secretariaat behartigt vooral zaken van interne aard. De dienst ondersteunt administratief de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de gemeentesecretaris.

Waarvoor kan je bij ons terecht?