Sneeuwruimen

Sneeuwruimen 

Waarom wordt in de ene straat wel, en de andere niet gestrooid?

Planmatige aanpak

De technische dienst werkt volgens een strooiplan. Bij ijzel en sneeuwval ligt de prioriteit op de verbindingswegen, de schoolomgevingen en de openbare gebouwen. De hoofdwegen worden gestrooid door het Agentschap van Wegen en Verkeer. 

Daarnaast wordt er ook maximaal ingezet om de voetpaden in het centrum en de meest gebruikte fietspaden sneeuw- en ijzelvrij te houden. De bedoeling is om ervoor te zorgen dat geen enkele inwoner een grote afstand moet afleggen voor hij op een gestrooide weg komt.

Alle straten strooien is zinloos en onmogelijk

Er wordt niet gestrooid in straten waar zeer weinig verkeer is omdat het zout pas kan inwerken als het voldoende wordt ingereden. Verder is strooien ecologisch onverantwoord en zorgt het voor schade aan wegen, beplanting en privé-eigendommen. 

Dit strooibeleid zorgt er voor dat de zoutvoorraden zo efficiënt mogelijk worden ingezet. 

Ook jouw verantwoordelijkheid

Ook als inwoner kan je een steentje bijdragen door het voetpad voor je eigen woning vrij te houden.

Zorg er wel voor dat je de sneeuw niet op de weg of op het fietspad veegt want dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties.