Sociale media

De communicatiedienst ondersteunt de gemeentelijke diensten in hun communicatie via de sociale media. De dienst verzorgt zelf de communicatie via de sociale media van het gemeentebestuur.
 
Om deze communicatie te stroomlijnen heeft de dienst een afsprakennota en huisregels opgesteld die je hieronder kunt raadplegen.