'Sport overdag' 2018

Meer en meer mensen hebben overdag tijd om aan sport te doen. Vandaar dat de sportdienst ook een aanbod heeft om overdag op een recreatieve manier sport te beoefenen.

We starten in de week van 17 september, waarna het 'sport-overdagseizoen' van start gaat!
Tijdens de maand van de sportclub in september hebben alle nieuwe leden recht op 2 gratis proeflessen (uitgezonderd onderhoudszwemmen).

Onderhoudsturnen
Iedere maandag van 14.00 tot 15.00 uur. Een uurtje onderhoudsgymnastiek voor senioren in sporthal 't Geleeg.
Prijs: 22 euro voor een half jaar of 36 euro voor het hele jaar.

Fitnesstraining
Wie zich op dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur kan vrijmaken, kan in sporthal 't Geleeg deelnemen aan de fitnesstraining.
Prijs: 22 euro voor een half jaar of 36 euro voor het hele jaar.

Netbal
Dit balspel voor jong en oud kan je elke donderdag van 9.15 tot 11.15 uur beoefenen in sporthal 't Geleeg.
Prijs: 26 euro voor een half jaar of 48 euro voor het hele jaar.

Badminton
Iedere maandagmorgen, voor iedereen die vrij is tussen 9.00 en 11.00 uur, in sporthal 't Geleeg.
Prijs: 10-beurtenkaart (1,20 euro per les).

Onderhoudszwemmen
Op woensdag kan je tussen 9.45 en 10.45 uur vrij zwemmen in zwembad De Merel. Eén keer per maand staat er een halfuurtje aquagym op het programma (19/9, 3/10, 7/11, 12/12), vraag er zeker naar in het zwembad of bij de sportdienst.