Sportraad

De belangrijkste functie van de Sportraad is advies verstrekken aan het College van Burgemeester en Schepenen inzake sportzaken.

Naast de adviesfunctie coördineert de Sportraad de gemeentelijke competitieve en recreatieve sportbeoefening. Tevens organiseert de Sportraad in nauwe samenwerking met de sportdienst allerhande activiteiten om sport te promoten.

De algemene vergadering van de sportraad is samengesteld uit één afgevaardigde van elke sportvereniging, aangevuld met de afgevaardigden van verschillende scholen, wijken, en sportieve socio-culturele verenigingen.

Voorzitter:
Luc Bouve
Beringsesteenweg 44
3971 Leopoldsburg
lucbouve56@gmail.com
011 34 78 27
0473 93 00 69

Secretaris: 
Meekers Roland
Krokussenstraat 10
3970 Leopoldsburg
011/39 22 35