Ik kan niet gaan stemmen (volmacht)

Er is opkomstplicht voor Belgen vanaf 18 jaar en dit voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. Vanaf 16 jaar moet je deelnemen aan de Europese verkiezingen.

Als EU-burger moet je vanaf 16 jaar stemmen voor de Europese verkiezingen, als jouw aanvraag als Europese kiezer, die je uiterlijk op 31 maart 2024 hebt ingediend, erkend werd door het college van Burgemeester en schepenen. Als je ingeschreven bent, heb je opkomstplicht.

Als je niet zelf kan gaan stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand volmacht te geven. Je vult het volmachtformulier in en laat je afwezigheid bevestigen door een arts, werkgever, gemeente, instituut of instelling. Je ondertekent samen met de volmachtkrijger het formulier.

Op de verkiezingsdag gaat de volmachtkrijger eerst stemmen in het eigen stembureau en daarna in het stembureau waar de volmachtgever is opgeroepen.

Als je geen volmacht wilt geven, kan je je verontschuldigen door je oproepingsbrief samen met een bewijs van afwezigheid af te geven in het gemeentehuis en dit ten laatste op vrijdag 7 juni 2024.

Op zondag 9 juni kan dit nog worden afgegeven aan het onthaal in sporthal ’t Geleeg.

Daarna moet je de documenten zelf aan de vrederechter bezorgen. Dit kan per post aan Vrederechter Huysmans, Pieter Breugelstraat 8 te 3580 Beringen en dit nog tot 30 juni 2024.

Let op! Bij verzuim van de kiesplicht loop je het risico op een sanctie.

Voorwaarden

 • Iedere volmachtkrijger kan maar één volmacht krijgen.
 • Je kan als volmachtgever een volmacht geven aan een andere kiezer.

Let op:

 •  Deze persoon moet voor dezelfde parlementen kunnen stemmen. Als jij bijvoorbeeld voor het Vlaamse, federale en Europese parlement moet stemmen, dan kan je niet je 17-jarige zoon aanduiden die enkel voor het Europese parlement mag stemmen.
 • Deze persoon moet eerst zijn of haar eigen stem uitbrengen en daarna met zijn/haar eigen kiesbrief, jouw kiesbrief en volmachtformulier stemmen in het stembureau waar jij opgeroepen bent.
 • Deze persoon kan maar 1 volmacht krijgen

Procedure

Waarom volmacht verlenen?

Je kan volmacht geven om één van onderstaande redenen.

Redenen om volmacht te verlenen Wie bevestigt jouw afwezigheid op het volmachtformulier?
Ziekte of handicap Arts
Beroepsredenen in buitenland (ook andere leden van gezin) Werkgever
Beroepsredenen in België Werkgever
Activiteit als zelfstandige Gemeentebestuur
Toestand van vrijheidsberoving Directie van de penitentiaire instelling
Deelname aan activiteit wegens geloofsovertuiging Organisator van een religieuze activiteit of een activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen
Studieredenen Directie van de onderwijsinstelling
Tijdelijk verblijf in buitenland Gemeentebestuur

Bij verblijf in het buitenland of een zelfstandige activiteit moet je volmacht afgestempeld worden door het gemeentebestuur. Kom hiervoor ten laatste op 7 juni langs tijdens de openingsuren aan de onthaalbalie van het gemeentehuis (Koningin Astridplein 37 te 3970 Leopoldsburg) en breng de bewijzen mee. Als je geen bewijs hebt, vul je een verklaring op erewoord in.

Je volmacht zal op 9 juni alleen aanvaard worden als ze volledig ingevuld is.

Je kan het volmachtformulier en het formulier ‘verklaring op erewoord’ verkrijgen aan het onthaal en op www.leopoldsburg.be/volmacht 

Wat meebrengen

Breng mee voor de bevestiging van jouw afwezigheid door het gemeentebestuur:

 • bij een activiteit als zelfstandige:
 • bij een tijdelijk verblijf in het buitenland:
  • het ingevuld volmachtformulier
  • de bewijsstukken
  • als je geen bewijsstukken kan voorleggen, breng je een verklaring op erewoord mee

Op de verkiezingsdag zelf

 • De volmachtkrijger moet eerst met de eigen papieren oproepingsbrief stemmen in het eigen stembureau en daarna in het stembureau waar de volmachtgever is opgeroepen.
 • De volmachtkrijger neemt mee:
  • het ingevuld volmachtformulier
  • de eigen identiteitskaart
  • de eigen afgestempelde oproepingsbrief (de volmachtkrijger moet eerst voor zichzelf gaan stemmen)