Subsidie voor aanleg en beheer kleine landschapselementen

De subsidie wordt niet meer toegekend.