Naar inhoud
  • home
  • Gemeentediensten
  • Technische dienst

Technische dienst

De technische dienst staat in voor het algemeen onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, wegen, stoepen, signalisatie en openbare plantsoenen.

Ook het onderhoud van de twee kerkhoven (Leopoldsburg en Heppen) is een taak van de technische dienst. Voor informatie over de formaliteiten bij een overlijden kan je je wenden tot de burgerlijke stand op het gemeentehuis. Met vragen over het onderhoud en de werking van onze kerkhoven kan je terecht bij de technische dienst.

De gemeente ondersteunt ook wijk- en buurtwerkingen. Bij het organiseren van evenementen in je buurt kan je rekenen op materiële en logistieke ondersteuning van de gemeente. Voor informatie over de nodige formaliteiten (aanvraag materialen, verzekering, …) kan je terecht bij de cultuurbeleidscoördinator op het gemeentehuis. De technische dienst staat garant voor de reservatie en het vervoer van de gevraagde materialen.