Technische dienst

Bij deze dienst kan je enkel terecht op afspraak.
Je kan een afspraak maken via e-mail of telefoon.

De technische dienst staat in voor het algemeen onderhoud van het gemeentelijk openbaar domein inzake gebouwen, wegenis, signalisatie, begraafplaatsen, speelterreinen en het groen.

Via het e-loket kan je een melding doen over een gebrek of probleem op het openbaar domein. De technische dienst zorgt dan voor een gepaste opvolging. 

Openbare werken / openbaar domein - melding via e-loket