Technische dienst

Bij deze dienst kan je enkel terecht op afspraak.
Je kan een afspraak maken via e-mail of telefoon.

De technische dienst staat in voor het algemeen onderhoud van het gemeentelijk openbaar domein inzake gebouwen, wegenis, signalisatie, begraafplaatsen, speelterreinen en het groen.

Via het thuisloket kan je een melding doen over een gebrek of probleem op het openbaar domein. De technische dienst zorgt dan voor een gepaste opvolging. 

Openbare werken / openbaar domein - melding via thuisloket