Terinzagelegging van ontwerp plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Vóór het Vlaams GLB Plan kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage worden uitgevoerd. Daarin worden de effecten onderzocht.

Van 14 januari tot en met 14 maart wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM).

Je vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 vanaf 14 januari op de website van het Departement Landbouw en Visserij:
www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je surfen naar www.omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Opmerkingen van het publiek op dit openbaar onderzoek
De bevolking kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen:

  • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij, Secretariaat-generaal, Plan-MER PL0272 – GLB, Ellipsgebouw, 5de verdieping, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;
  • via een e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO Plan-MER PL0272 – GLB’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.
Gepubliceerd op dinsdag 28 december 2021 14 u.