Tijdelijk onttrekkingsverbod in Limburg opgeheven

De extreem droge periode midden mei tot midden juni maakte het noodzakelijk om een tijdelijk onttrekkingsverbod in te stellen voor de onbevaarbare waterlopen in Limburg. Door de recente regenval zijn de debieten en peilen voldoende hersteld en kan deze tijdelijke maatregel vandaag opgeheven worden.

Het tijdelijk onttrekkingsverbod dat sinds 20 juli 2023 van kracht was voor de onbevaarbare waterlopen, wordt vandaag opgeheven. Dat heeft het Limburgs Droogteoverleg beslist. De reden hiervoor is de grote hoeveelheid neerslag die de voorbije 10 dagen gevallen is (en die er ook de komende dagen nog zal vallen), en de gunstige invloed hiervan op de verschillende debieten en peilen. Hierdoor wordt het opnieuw mogelijk om water op te pompen uit een aantal onbevaarbare waterlopen en beken zonder dat dit een bedreiging vormt voor het ecologische evenwicht.

De opheffing van dit besluit gebeurt in afstemming met de ons omliggende provincies, waar de tijdelijke onttrekkingsverboden eveneens opgeheven worden.

Het permanent onttrekkingsverbod voor de meest kwetsbare waterlopen dat sinds 1 januari 2022 van kracht is, blijft behouden (zie kaartje als bijlage).

Meer info over droogte en watergebruik vind je hier.

Gepubliceerd op vrijdag 4 augustus 2023 11.30 u.