Tijdelijke mobiele zorgunits

Ook zorgunits zijn nu mogelijk in Leopoldsburg

Mensen leven steeds langer dankzij de stijgende welvaart en de verbeterde gezondheidszorg. De stijgende vergrijzing in Vlaanderen vormt een van onze grootste uitdagingen voor de toekomst. Mensen die hulpbehoevend zijn willen steeds vaker niet naar de traditionele hulpinstanties zoals een woonzorgcentrum of klassieke instelling. De redenen daarvoor zijn uiteenlopend.

Er wordt dus meer en meer gekeken naar manieren om hulpbehoevenden zo lang mogelijk in hun thuisomgeving autonoom te kunnen laten wonen. Eén van de mogelijkheden is het zorgwonen, waarbij je in een bestaande woning een kleinere woongelegenheid creëert zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Niet elke woning kan zomaar omgebouwd worden naar een zorgwoning. Bovendien is zo’n verbouwing dikwijls duur en heeft ze een grote impact op de privacy. Daarom is er een groeiende vraag naar de mogelijkheid om een tijdelijke mobiele zorgunit in de tuin te kunnen plaatsen. Op het vlak van ruimtelijke ordening bestaat daarover echter geen specifieke regelgeving. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, heeft het college van burgemeester en schepenen nu een ruimtelijk kader uitgewerkt op basis waarvan een ‘tijdelijke mobiele zorgunit’ kan toegelaten worden in de tuin.

Op deze manier wil het college inzetten op de ontwikkeling van buurtgerichte ondersteuning van zorgafhankelijke mensen.

In bijlage vindt u de richtlijnen die hieromtrent werden uitgewerkt.