Tijdelijke mobiele zorgunits

Een zorgwoning is een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning, zodat maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent.

ZORGWONEN IN VLAANDEREN

Mensen leven steeds langer dankzij de stijgende welvaart en de verbeterde gezondheidszorg. De stijgende vergrijzing in Vlaanderen vormt een van onze grootste uitdagingen voor de toekomst. Mensen die hulpbehoevend zijn willen steeds vaker niet naar de traditionele hulpinstanties zoals een woonzorgcentrum of klassieke instelling. De redenen daarvoor zijn uiteenlopend.

Er wordt dus meer en meer gekeken naar manieren om hulpbehoevenden zo lang mogelijk in hun thuisomgeving autonoom te kunnen laten wonen. Eén van de mogelijkheden is het zorgwonen. 

Sinds 16 augustus 2021 is het nieuwe decreet van de Vlaamse overheid in werking rond zorgwonen. Het is nu onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk om een zorgwoning te maken in een bestaand, vrijstaand bijgebouw of in een tijdelijke, verplaatsbare constructie vlakbij de hoofdwoning (een woonunit).

Als zo'n zorgwoning aan een aantal voorwaarden voldoet, volstaat een melding in plaats van een omgevingsvergunning.

Meer info kan je vinden op de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid (www.omgeving.vlaanderen.be) of via de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente (ruimtelijkeordening@leopoldsburg.be).