Toeristische raad

De toeristische raad is een gemeentelijke adviesraad. Zij geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen inzake toerisme en recreatie. In nauwe samenwerking met de toeristische dienst werkt zij voorbeelden van daguitstappen uit en ondersteunt zij toeristische initiatieven en evenementen. De toeristische raad is samengesteld uit toeristisch betrokken verenigingen en deskundigen of raadgevers. Deze verenigingen zetelen als vrijwilliger in de adviesraad.