Uitbreiding en verlenging schutkring preventieve maatregelen bij wolvenschade

Wanneer er als gevolg van een wolvenaanval op paarden of runderen een potentiële probleemsituatie ontstaat, kan het Agentschap Natuur en Bos een schutkring afbakenen waarbinnen subsidies voor paarden en runderen mogelijk zijn.

In het najaar is er een verhoogde kans op wolvenaanvallen aangezien de jongen overschakelen op het eten van vlees en er dus veel voedsel moet verzameld worden.

In 2021 en 2022 werden in die periode enkele runderen en pony’s aangevallen. Via de schutkring (zie afbakening op bijgevoegde kaart) kunnen nu ook voor runderen en paarden subsidies voor wolfwerende maatregelen worden verkregen. Pony’s zitten vervat in deze verruimde subsidieregeling.

De Vlaamse minister van Omgeving heeft deze schutkring en dus ook de subsidiemogelijkheid uitgebreid en verlengd tot en met 29 februari 2024.

Meer info op https://www.natuurenbos.be/wolf/schade#schutkring.

Gepubliceerd op woensdag 20 september 2023 8.30 u.