Uittreksel strafregister

Uittreksel strafregister - aanvraag via thuisloket

Dit attest kan je aanvragen via het thuisloket.

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Art. 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.  

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Hoe aanvragen?

Als particulier vraag je het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

Het uittreksel uit het strafregister kan je aanvragen via het thuisloket. De link naar dit aanvraagformulier (thuisloket) vind je terug op deze pagina.

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

 

 

Aanvraag voor een andere persoon

Je kunt ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

  • een andere inwoner:
    • mits je een handgeschreven volmacht hebt van die burger
    • en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
  • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
    • enkel als je bloedverwant bent van de overledene.

Uitzonderingen

Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).


Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister, Waterloolaan 80, 1000 Brussel, strafregister@just.fgov.be, tel. 02.552.27.29.  Vermeld op je aanvraag: naam en voornaam, adres, geboortedatum en -plaats, handtekening, reden van je aanvraag. Voeg ook een kopie van je identiteitskaart of paspoort bij.