Vacatures: directeur Cultuurcentrum en arbeider wegen

Het gemeentebestuur is op zoek naar een directeur voor het Cultuurcentrum en een arbeider voor de ploeg wegen.

1 directeur Cultuurcentrum

(A1a-A3a – contractueel – voltijds 38/38)

Functie

Je leidt, beheert en coördineert de werking van het cultuurcentrum. Als directeur werk je onder directe leiding van de clustercoördinator Vrije Tijd.

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld)
  OF
 • Je hebt een bachelordiploma en minstens 6 jaar leidinggevende/
  coördinerende ervaring binnen het brede culturele werkveld en slaagt voor
  een niveautest.

1 arbeider wegen

(D1-D3 – contractueel – voltijds 38/38)

Functie

Als arbeider wegen voer je metsel-, bevloerings- en bezettingswerk uit. Je
controleert de gemeentelijke infrastructuur (wegenis, stoepen en riolering) en voert
waar nodig onderhoudswerken en herstellingen uit. Bovendien ondersteun je ook bij de
opbouw/afbraak van evenementen en tentoonstellingen.

Profiel

 • Er is geen diplomavereiste
 • Je kunt minimaal 3 jaar beroepservaring voorleggen in één van de volgende domeinen:
  metselwerk, bevloerings- en bezettingswerk, wegenis- en rioleringswerk.
 • Je beschikt ook over een geldig rijbewijs C bij aanwerving of je behaalt dit binnen 6
  maanden na de aanwervingsdatum. Dit laatste is een voorwaarde om in dienst te blijven.

Voor bovenstaande functies gelden er algemene toelatingsvoorwaarden en moeten de kandidaten slagen in een selectieprocedure. Naast een passende verloning, maaltijdcheques,
fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering kan beroepservaring in de privésector of als zelfstandige worden toegekend als die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld (met een maximum van 6 jaar). Voor beide functies wordt tevens een wervingsreserve van 1 jaar aangelegd.

Solliciteren

Richt je kandidatuur met vermelding van je motivatie, het vereiste diploma en/of attest (indien van toepassing), schriftelijk en aangetekend, met recent cv uiterlijk op 15 augustus 2022 (arbeider wegen) of 31 augustus 2022 (directeur cultuurcentrum) aan het college van burgemeester en schepenen, personeelsdienst, Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg.

Je mag je kandidatuur ook met de vereiste stukken tegen ontvangstbewijs afgeven aan de centrale onthaalbalie van het gemeentehuis tijdens de openingsuren, zie www.leopoldsburg.be/onthaalbalie.

Solliciteren onder dezelfde voorwaarden via e-mail mag ook op sollicitatie@leopoldsburg.be. Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Bart Froeyen: T 011 34 92 15
of bart.froeyen@leopoldsburg.be.

Gepubliceerd op maandag 1 augustus 2022 0 u.