Word brandweervrijwilliger (m/v) voor post Leopoldsburg

De hulpverleningszone Noord-Limburg heeft meerdere vacatures (m/v) opengesteld.

Je bent meer brandweer dan je denkt

Zoek je…
een uitdaging waarin je echt een verschil kan maken?
een uitdaging waarbij collega’s letterlijk en figuurlijk door het vuur gaan voor elkaar?
een uitdaging waarbij actie centraal staat en je terechtkomt in een poel van kameraadschap en samenhorigheid?

Woon je in de omgeving van de brandweerkazerne van post Leopoldsburg (op maximum 8 minuten van de brandweerpost)? En wil je naast jouw hoofdberoep of studie aan de slag als brandweervrijwilliger? Dan word jij misschien onze nieuwe collega.

1. Vacante plaatsen

Voor post Leopoldsburg zijn wij op zoek naar gemotiveerde inwoners die naast hun job of studie ook nog als brandweervrijwilliger willen werken. Wij zoeken vrouwen en mannen die andere mensen willen helpen. Want als brandweerman of –vrouw zet je je op een zinvolle manier in voor een veilige maatschappij.

Er worden 10 plaatsen opengesteld en een wervingsreserve aangelegd.

2. Functiebeschrijving

Als brandweerman vervul je een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg. Je draagt op die manier bij aan de goede operationele werking van onze zone. Werken bij de brandweer betekent meer dan blussen alleen. Als je nog geen brevet brandweerman hebt, krijg je een gedegen opleiding aan de brandweerschool. De volledige functiebeschrijving vind je op http://jobs.hvznl.be

3. Aanwervingsvoorwaarden

Ten laatste op 29 oktober 2021 moet voldaan zijn aan onderstaande aanwervingsvoorwaarden:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland
 • ten minste 18 jaar oud
 • attest van goed gedrag en zeden (max. 3 maanden oud op 29 oktober 2021)
 • burgerlijke en politieke rechten genieten
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten
 • houder zijn van rijbewijs B
 • houder zijn van het federaal geschiktheidsattest (FGA) – zie hieronder

Bovendien moet je voldoen aan de woonplaatsverplichting en wonen op maximum 8 minuten van de brandweerpost (berekening via Care).

De brandweerscholen organiseren op regelmatige tijdstippen proeven voor het FGA. Inschrijven hiervoor en meer info vind je op de website www.ikwordbrandweer.be. Op het PLOT in Genk staan de competentie- en handvaardigheidsproeven gepland op 14+16 oktober 2021 en de sportproeven op 23 oktober. Inschrijven kan van 30 augustus tot en met 3 oktober 2021. De plaatsen zijn beperkt, dus wees er tijdig bij!

4. Aanwervingsproeven

Na het behalen van het federaal geschiktheidsattest op de brandweerschool volgt nog een vergelijkend examen en een medisch onderzoek.

Het vergelijkend examen bestaat uit een mondelinge proef. Deze proef dient om de competenties waaraan een brandweervrijwilliger moet voldoen af te toetsen. Met het oog op de mondelinge proef dient de kandidaat een online persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen. Aan de competenties zijn gewichten toegekend en op elke competentieblok dient minimum 50% behaald te worden en 60% in het geheel.

De competentieblokken zijn als volgt bepaald:

4 competentieblokken  
Kerncompetenties (loyaliteit, plichtgevoel, integriteit) en motivatie 30
Persoonsgebonden (stressbestendigheid, leren&reflecteren, flexibiliteit) en relationele competenties (inlevingsvermogen, communicatie, samenwerking) 40
Taakgerichte (resultaatgericht, daadkracht) 10
Technische competenties en kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn 20

5. Kandidaatstelling

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met 29 oktober 2021 op het online sollicitatieplatform (http://jobs.hvznl.be).

Elke kandidatuur moet vergezeld zijn van (verplichte documenten):

 • een uitgebreid CV met foto en motivatiebrief
 • een attest van goed gedrag en zeden (max. 3 maanden oud op 29/10/2021)
 • een kopie van rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • een kopie van het federaal geschiktheidsattest (FGA)

Kandidaten die het FGA nog niet behaald hebben, kunnen zich al kandidaat stellen en het federaal geschiktheidsattest uiterlijk 29 oktober 2021 overmaken.

6. Varia

Met vragen kan je contact opnemen met de personeelsdienst, via personeelsdienst@hvznl.be of telefonisch op het nummer 011/55.91.48. Bedankt voor de interesse en veel succes!

Op onze website https://noord-limburg.hulpverleningszone.be/jobs/brandweerman-m-v-750 vind je informatiefilmpjes waarin we aangeven wie we zijn – wat een vrijwillig brandweerman doet – hoe de opleiding aangepakt wordt - wat de hulpverleningszone verwacht – hoe de aanwerving in zijn werk gaat ...

Neem zeker een kijkje!

Gepubliceerd op maandag 28 juni 2021 10.30 u.