Vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie, zoals

  • overheidsplannen
  • vergunningen
  • documenten inzake milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen

ter beschikking stellen aan de koper.

Voor wie

Hoe kan je jouw aanvraag doen?

Je bent notaris:
je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat

Je bent vastgoedmakelaar:
je kan een aanvraag doen via de toepassing Realsmart of via het Vlaamse Webportaal

Je bent burger of je bent een overheidsinstantie:
via het Vlaamse webportaal.

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt € 120 per kadastraal perceel. Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van € 36,50 aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.