Veiliger terug naar school

Leopoldsburg zet in op veiliger schoolomgevingen en heeft daarom tijdens de zomervakantie heel wat werken uitgevoerd. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer heeft zijn steentje bijgedragen.

Fernand Van Baelstraat

In de Fernand Van Baelstraat is heel wat veranderd:

Tussen Diestersteenweg en Marcel Torfsstraat

Dit gedeelte is helemaal heraangelegd. Het gemotoriseerd verkeer mag alleen nog langs de Diestersteenweg de straat inrijden. Daardoor hebben we de weg kunnen versmallen en is er plaats vrijgekomen om een vrijliggend tweerichtingsfietspad te maken. De parkeerplaatsen bleven behouden.

Tussen Marcel Torfsstraat en Adjudant De Keyserstraat

Dit gedeelte is een fietsstraat geworden. Verderop in dit artikel lees je wat dat betekent.

Adjudant De Keyserstraat

In de Adjudant De Keyserstraat zijn de voetpaden vernieuwd, zodat de leerlingen veilig naar school kunnen wandelen.

Fietsstraten

In heel wat schoolomgevingen zijn fietsstraten ingericht. In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste bestuurders, maar andere gemotoriseerde voertuigen mogen er ook rijden. Er gelden specifieke regels.

Er zijn fietsstraten ingericht in:

 • de Eloi Hellenboschstraat
 • de Schoolstraat, de Rode Kruisstraat en het wegje tussenin (tussen de Lommelsesteenweg en de Sint-Amandinastraat)
 • de Olmenweg (tussen de Asdonckstraat en de Nieuwstraat)
 • de Caimolaan (ter hoogte van de bibliotheek en de sporthal)
 • de Fernand Van Baelstraat (tussen de Marcel Torfsstraat en de Adjudant De Keyserstraat)
 • de Marcel Torfsstraat (tussen de Fernand Van Baelstraat en de Sint-Antoniusstraat)
 • de Kastanjedreef
 • de Maarschalk Fochstraat

Regels in een fietsstraat

Fietsers

 • Fietsers mogen over de hele breedte van de rijbaan rijden, als de fietsstraat een eenrichtingsstraat is.
 • Fietsers mogen de volledige rechterrijstrook/-helft innemen, als het om een straat met verkeer in beide richtingen gaat.
 • Fietsers mogen elkaar wél inhalen in een fietsstraat.
 • Fietsers mogen niet sneller dan 30 km/u rijden.

Bestuurders van motorvoertuigen, bv. automobilisten

 • Bestuurders van motorvoertuigen mogen geen fietsers inhalen in een fietsstraat.
 • Bestuurders mogen niet sneller dan 30 km/u rijden.

Speedpedelecs

 • Speedpedelecs mogen wél andere fietsers inhalen in een fietsstraat
 • Speedpedelecs mogen niet sneller dan 30 km/u rijden.

Voorrang

 • In fietsstraten geldt de normale voorrangsregeling op kruispunten.
 • Op kruispunten (zonder verkeerslichten of -borden en zonder agent), geldt de voorrang van rechts. Elke bestuurder móet voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen op een kruispunt (behalve op rotondes of als de bestuurder uit een verboden rijrichting komt).
 • Fietsers zijn ook ‘bestuurders’. Zij moeten net zoals andere bestuurders altijd voorrang verlenen aan andere bestuurders (bv. fietsers, automobilisten, bromfietsen, enz.) die van rechts komen op kruispunten zonder lichten, borden of agent. 

Parkeren

In een fietsstraat gelden de gewone parkeerregels of worden ze aangeduid door verkeersborden of wegmarkeringen. Er is geen algemeen parkeerverbod in fietsstraten, tenzij aangegeven door specifieke borden.

Oversteekplaats Diestersteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft nieuwe verlichtingspalen geplaatst bij de oversteekplaatsen aan Sint-Michiel. Zo zijn deze een pak veiliger in de wintermaanden, wanneer het ’s morgens nog schemert.

Overige plannen

Ook in de Pastoor Aertsstraat komt een fietsstraat tussen de Hoekstraat en de woningen met huisnummer 20/22, maar daar worden eerst nog andere werken uitgevoerd. We leggen er een nieuwe stoep en parkeerplaatsen aan en we plaatsen antiparkeerpalen om wildparkeren tegen te gaan.

Zowel op de Beringsesteenweg ter hoogte van De Hepping als op de Lommelsesteenweg aan de wijkschool Strooiendorp zullen we in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer maatregelen nemen om ook deze schoolomgeving veiliger te maken. Een studiebureau is momenteel de plannen hiervoor aan het uitwerken.

Gepubliceerd op woensdag 31 augustus 2022 11.55 u.