Verboden parkeren op openbaar domein voor voertuigen +7,5 ton

Voertuigen met een maximale toegelaten massa van +7,5 ton mogen niet meer parkeren op het openbaar domein. Dit kan wel steeds op de vrachtwagenparking op Reigersvliet.

Op het grondgebied van Leopoldsburg mogen voertuigen met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton al sinds 1 februari 2011 niet meer parkeren langs de openbare weg.

Dit kan wel nog op een speciaal voorziene parking in de Burkelstraat – terrein Reigersvliet, links van de oude militaire mess Prins Filip. Bij de ontwikkeling van Reigersvliet zal een volledig nieuwe vrachtwagenparking ingericht worden.

Deze maatregel werd genomen naar aanleiding van verschillende meldingen over hinder veroorzaakt door geparkeerde vrachtwagens. Deze klachten hebben voornamelijk betrekking op een beperkt zicht bij het verlaten van de oprit en geluidshinder door het starten of warm draaien van de voertuigen.

Uiteraard blijft laden en lossen wel nog toegelaten.

Hoewel deze regel al in voege is sinds februari 2011 vestigen we hier toch nog eens de aandacht op. We merken dat er steeds meer vrachtwagens langs de openbare weg geparkeerd staan. De politie sensibiliseerde hierover gedurende de voorbije weken. Vanaf nu zullen ze ook een proces-verbaal opstellen.

Gepubliceerd op woensdag 11 januari 2023 9 u.