Vergunning uitbaten taxidienst

De exploitatie van een taxidienst en het verhuren van voertuigen met bestuurder is onderworpen aan een vergunning. Het gemeentebestuur mag per duizend inwoners 1 taxivergunning afleveren. Het aantal vergunningen en voertuigen voor een dienst van verhuurvoertuigen met bestuurder is onbeperkt.

Reglement

  • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 21 augustus 2001)
  • Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19 september 2003)