Verhaalbelasting op het aanleggen van trottoirs en opritten

Voorwaarden

Onderaan deze pagina kan je het reglement op de belasting op de huis-aan-huisbedeling downloaden.