Verkeersimpact van woonprojecten op Lommelsesteenweg, Lidostraat en omgeving

Woensdagavond kwam de commissie algemene zaken samen om een aantal belangrijke mobiliteitsdossiers te bespreken. De mobiliteitsambtenaar en het clusterhoofd ruimte gaven tekst en uitleg over onder andere de verkeersimpact van woonprojecten op de Lommelsesteenweg, Lidostraat en omgeving

In het gebied tussen de Antwerpsesteenweg en de Lommelsesteenweg worden op dit moment een aantal woonprojecten gerealiseerd. De verkeersimpact hiervan op de Lommelsesteenweg, de Lidostraat, de Antwerpsesteenweg en de rest van de omgeving werd door een studiebureau in kaart gebracht. Om hierop in te spelen, zullen er een aantal maatregelen getroffen worden, zoals de aanleg van fietspaden langs de Antwerpsesteenweg en het inrichten en aanpassen van middengeleiders op de Lommelsesteenweg. In het kader van de veilige schoolomgevingen komt er een veilige oversteekplaats ter hoogte van de school in Strooiendorp. Tot slot wordt de snelheid tussen de rotonde ‘Quatre Bras’ en de schoolomgeving volledig verlaagd tot 50 km/u omdat dit logischer en begrijpelijker is voor de weggebruikers.

Gepubliceerd op vrijdag 22 april 2022 16.17 u.