Vernieuwing Kanaalstraat

Woensdagavond kwam de commissie algemene zaken samen om een aantal belangrijke mobiliteitsdossiers te bespreken. De mobiliteitsambtenaar en het clusterhoofd ruimte gaven tekst en uitleg over onder andere de vernieuwing van de Kanaalstraat.

Omvangrijk project

De vernieuwing van de Kanaalstraat is een dossier waaraan al een hele tijd gewerkt wordt. Het project behelst meer dan de Kanaalstraat alleen. Het loopt van de N18 (Antwerpsesteenweg) tot aan De Scheuten en ook een deel van de zijstraten wordt mee aangepast. Het wordt een omvangrijk project met rioleringswerken, de heraanleg van het wegdek en de aanleg van volwaardige fietspaden. Er zal in functie van de beschikbare ruimte een combinatie van aanliggende, verhoogde fietspaden en vrijliggende fietspaden komen (met een groenstrook van 1 m tussen de rijweg en het fietspad). We willen zo weinig mogelijk gaan onteigenen.

Veiliger verkeer

Voor de veiligheid in de Kanaalstraat en om aan de regelgeving rond fietspaden te voldoen, zullen we de snelheid op de volledige Kanaalstraat verlagen tot 50 km/u. Dit gaan we mogelijk controleren met een trajectcontrole, maar we passen ook het wegbeeld hieraan aan. We versmallen de rijweg over het grootste deel van het traject naar 5 m. Alleen op het stuk tussen de Olmenweg en de N18, waar lijnbussen moeten passeren, zal de weg 5,6 m breed zijn. Door deze versmalling zijn de huidige verhoogde kruispunten niet langer noodzakelijk. De tonnagebeperking van 5 ton blijft wel van kracht in de hele Kanaalstraat.

Plannen nog niet definitief

Voor dit enorme project kan het gemeentebestuur rekenen op heel wat subsidies. Het zal niet alleen de verkeersveiligheid ten goede komen, maar ook een enorme positieve impact hebben op het milieu door het grote aantal woningen dat op een gescheiden rioleringssysteem aangesloten zal worden. De gepresenteerde ideeën liggen nog niet definitief vast en de plannen moeten nog gefinaliseerd worden. De concrete werken zullen dan ook ten vroegste starten in 2023.

Gepubliceerd op vrijdag 22 april 2022 11.15 u.