Vlaamse Renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie bestaat eigenlijk al sinds 2007. Daarnaast bestond er ook een verbeterings- en aanpassingspremie. Omdat beide premies in de loop van de tijd meer en meer naar elkaar toe gegroeid zijn, heeft de Vlaamse regering nu besloten om één overkoepelende renovatiepremie in het leven te roepen. Deze kan sinds 1 februari 2019 aangevraagd worden.

De bestaande verbeteringspremie kan je nog aanvragen tot 31 mei 2019.

De bestaande aanpassingspremie voor woningaanpassingen voor senioren blijft wel als aparte premie bestaan.

Voor meer informatie kan je terecht op www.wonenvlaanderen.be/premies of bij de gemeentelijke dienst Huisvesting.

Voor hulp bij je dossier kan je een afspraak maken bij de gemeentelijke dienst huisvesting: