Vriend en Taal

Er zijn in Leopoldsburg heel wat anderstaligen die hun soms prille kennis van het Nederlands willen inoefenen, verbeteren en hun sociaal netwerk willen uitbreiden. Zij komen uit Thailand, Nepal, Iran, Turkije, Syrië, Bulgarije, Marokko, Peru… En heel graag willen zij praten met Nederlandstalige mensen, gewoon aan een tafeltje met een drankje. 

Wil je meedoen? Kom gewoon langs tijdens één van de sessies en zet je erbij. Anderstaligen hebben enkel een basiskennis Nederlands nodig en voor Nederlandstaligen is interesse en openheid voldoende. De gastvrouw of -heer bereidt een ‘praatpapier’ voor waarin hij een dagdagelijks onderwerp presenteert, een lijst van vragen maakt, afbeeldingen laat zien en… het gesprek is vertrokken! 

‘VriendENtaal’ vindt plaats elke maandag en dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur op verschillende locaties:

  •  maandag in Schuif-af Heppen, Hamsesteenweg 2, 3971 Leopoldsburg (Heppen)
  •  dinsdag in Sociaal Huis, Tramstraat 43, 3970 Leopoldsburg (parking nabij) 

Deelnemen is gratis. Geen VriendENtaal tijdens de schoolvakanties en feestdagen.