Wegen- en rioleringswerken en stoepen Adj De Keyserstraat, parking Merkemlaan

Stand van zaken

Merkemlaan:
aanleg parking en fietspad zijn beëindigd.

Adj. De Keyserstraat:

De werken zijn afgerond.