Wegen- en rioleringswerken Boskantstraat-Fortstraat en zijstraten

Ontwerp: studiebureau Antheagroup i.s.m. het gemeentebestuur, Fluvius.
De werken zullen uitgevoerd worden door Willemen Infra.

Waar wordt er gewerkt?  

Fortstraat, Boskantstraat tussen Fortstraat en het kruispunt met de Corspelsestraat.
Ook de zijstraten van de Boskantstraat zitten mee in het project: Beverlostraat (gedeelte Leopoldsburg), Renardlaan en Kapelstraat.

Op het grondgebied Beringen gaat dit over: Staleykerheide, Pleinstraat, Bandstraat en Beverlostraat (gedeelte Beringen)

Wanneer starten de werken?

Op maandag 12 september 2022 starten de riolerings- en wegeniswerken. Deze werken worden uitgevoerd door aannemer Willemen Infra uit Hasselt.

Naast de riolerings- en wegeniswerken gaan er ook werken uitgevoerd worden door de nutsmaatschappijen (elektriciteit, gas, telefoon en water), deze werken starten vermoedelijk half augustus. De omleiding is dan nog niet van toepassing.

Hoelang zullen de werken duren?

Fase 1 van de werken betreft de Boskantstraat gedeelte tussen de Corspelsestraat en de Beverlostraat, deze werken zullen vermoedelijk duren tot het einde van dit jaar.

Algemene informatie

Afval

Tijdens de werken zullen de huisvuilwagens niet tot aan de woning komen daarom wordt het huisvuil opgehaald door de aannemer en verzameld op een locatie waar de huisvuilwagen wel komt, de aannemer vraagt dan ook om de zakken ten laatste buiten te zetten op woensdag 12u en bij de papierophaling op maandag 12u.

Verharding

Zoals toegelicht tijdens de infovergadering legt het gemeentebestuur een uniforme water doorlatende klinkerverharding aan op het openbare domein die aansluit op de inrit naar de woning (uitgezonderd KMO-zone). Wenst u de huidige verharding te recupereren dan zult u deze zelf moeten opbreken en van het openbaar domein verwijderen. Zo niet, dan zal de aannemer de verharding opbreken en afvoeren.

Parkeren 

Wij vragen u vriendelijk om de auto’s overdag (tussen 7u00 en 18u00) op een andere locatie te parkeren om de werken niet te hinderen en geen schade aan uw voertuig op te lopen. Deze werken zullen tijdelijk voor enige hinder zorgen voor de aanpalende bewoners, graag hiervoor jullie begrip.

Vragen, info en klachten

Bij dringende vragen kan u zich rechtstreeks wenden tot de werfkeet van Willemen Infra die staat op het pleintje aan de Corspelsestraat, de niet-dringende vragen kan u ook stellen via mail aan technischedienst@leopoldsburg.be.

Riolering

Op het plan in bijlage zie je de gewenste uitvoering van de geplande werken.

In het midden van de weg wordt ondergronds een RWA en DWA riolering geplaatst.

 • RWA staat voor regenwaterafvoer
 • DWA staat voor droogweerafvoer (= vuil water)

Ter hoogte van iedere woning worden aansluitputjes geplaatst waarop iedereen individueel zijn riolering gescheiden moet aansluiten. Deze putjes worden geplaatst op privédomein, net tegen het openbaar domein (rooilijn), en zijn aangesloten op de riolering in de straat en worden voorzien op kosten van Fluvius.

Het scheiden van de privériolering in vuilwater en regenwater (ook afkoppeling genoemd) is een wettelijke verplichting en moet door de inwoners zelf uitgevoerd worden (al dan niet met de hulp van een aannemer).

Belangrijk om weten is dat het regenwater van jouw dak en verharding niet verplicht naar de riolering moet afgevoerd worden, dit kan ook naar een regenwaterput, infiltratie, enz.

Fluvius helpt je bij het organiseren van deze werken:

 • Er komt een afkoppelingsdeskundige langs. Die zal samen met jou je riolering bekijken en voorstellen formuleren hoe je best je riolering opsplitst. Deze deskundige helpt je o.a. met de opmaak van de bestaande toestand (foto’s, schets, plannen, …), opmaak van een ontwerp, afkoppeling / aansluiting, locatie van de aansluitputjes, aanvraag van premies, enz. Dit advies wordt gratis aangeboden door Fluvius
  De deskundige voor deze werken is normaal gezien al langsgekomen.
 • De aansluiting van het gescheiden systeem op de riolering gebeurt door de aannemer
 • De keuring van je gescheiden riolering wordt betaald door Fluvius (enkel eerste keuring)
 • Je krijgt een premie van Fluvius voor het scheiden van je riolering: max. 400 euro 
  (200 euro op basis van een kassaticket voor aankoop materiaal en eventueel bijkomend 200 euro op basis van een officiële factuur)
 • Indien je een hemelwaterput + pomp installeert en aansluit (en je woning is van voor 7/9/1999), dan heb je recht op een premie van 250 euro.

Nutsvoorzieningen

Voor de rioleringswerken starten zullen de nutsmaatschappijen (Watergroep, Fluvius en Proximus) een deel van hun leidingen vervangen of verplaatsen in de straat en ter hoogte van de kruispunten.

Deze werken zijn vereist zodat de nutsleidingen niet hinderen tijdens de plaatsing van de riolering.

Wegeniswerken

De bestaande verharding wordt opgebroken, waaronder ook een deel van de inritten die op openbaar domein liggen. Na het plaatsen van de riolering wordt er terug een nieuwe weg aangelegd.

De nieuwe weg wordt voorzien in asfalt.

Als bestuur proberen we alle toekomstige verhardingen die we aanleggen een minimale impact te laten hebben op de grondwaterstand. Om die reden wordt al het water dat op de weg terechtkomt tijdens een regenbui, afgeleid naar de berm waar het dan de tijd krijgt om terug te infiltreren in de bodem.

Daarvoor worden bermen (indien technisch mogelijk) licht kuipvormig aangelegd zonder verharde materialen (behalve de inritten). Deze kuipvorm wordt ook een WADI genoemd.

Hinder tijdens de werken

Deze werken zullen uiteraard de nodige hinder met zich meebrengen. Op bepaalde momenten zullen de inritten niet toegankelijk zijn voor voertuigen. De aannemer zal echter altijd tijdig laten weten wanneer de toegang tot de straat niet mogelijk is.

Er wordt altijd voor gezorgd dat je (te voet) toegang hebt tot je woning op momenten dat de weg volledig opgebroken is.