Wegen- en rioleringswerken Lidostraat en Emiel Verhaerenstraat

Ontwerp: studiebureau Antheagroup i.s.m. het gemeentebestuur, Fluvius.
De werken zullen uitgevoerd worden door Besix Infra.

Waar wordt er gewerkt?

 • Lidostraat: vanaf het kruispunt met de E. Verhaerenstraat tot aan de Kampagnestraat.
 • E. Verhaerenstraat: vanaf de Lidostraat tot aan de Kampagnestraat

Wanneer starten de werken?

De werken gaan van start op 1 september 2022 op het kruispunt van de Emiel Verhaerenstraat en de Lidostraat. 

Momenteel is er een openbaar onderzoek lopende dat enkel en alleen te maken heeft met de vergunning voor het oppompen van het grondwater en de droogzuiging. Dit is een verplicht onderdeel van de vergunning voor de werken verder kunnen gepland worden.

Hoelang zullen de werken duren?

De vermoedelijke einddatum is het bouwverlof van 2023 (afhankelijk van weersomstandigheden en Covid)

Infovergadering

De infovergadering is doorgegaan op maandag 20 juni 2022, de presentatie met al de informatie is onderaan bij de bijlagen te raadplegen.

Riolering

Op het plan in bijlage zie je de gewenste uitvoering van de geplande werken.

In het midden van de weg wordt ondergronds een RWA en DWA riolering geplaatst.

 • RWA staat voor regen aterafvoer
 • DWA staat voor droogweerafvoer (= vuil water)

Ter hoogte van iedere woning worden aansluitputjes geplaatst waarop iedereen individueel zijn riolering gescheiden moet aansluiten. Deze putjes worden geplaatst op privédomein, net tegen het openbaar domein (rooilijn), en zijn aangesloten op de riolering in de straat en worden voorzien op kosten van Fluvius.

Het scheiden van de privériolering in vuilwater en regenwater (ook afkoppeling genoemd) is een wettelijke verplichting en moet door de inwoners zelf uitgevoerd worden (al dan niet met de hulp van een aannemer).

Belangrijk om weten is dat het regenwater van jouw dak en verharding niet verplicht naar de riolering moet afgevoerd worden; dit kan ook naar een regenwaterput, infiltratie, enz.

Fluvius helpt je bij het organiseren van deze werken:

 • Er komt een afkoppelingsdeskundige langs. Die zal samen met jou je riolering bekijken en voorstellen formuleren hoe je best je riolering opsplitst. Deze deskundige helpt je o.a. met de opmaak van de bestaande toestand (foto’s, schets, plannen, …), opmaak van een ontwerp, afkoppeling / aansluiting, locatie van de aansluitputjes, aanvraag van premies, enz. Dit advies wordt gratis aangeboden door Fluvius
  De deskundige voor deze werken is normaal gezien al langsgekomen.
 • De aansluiting van het gescheiden systeem op de riolering gebeurt door de aannemer
 • De keuring van je gescheiden riolering wordt betaald door Fluvius (enkel eerste keuring)
 • Je krijgt een premie van Fluvius voor het scheiden van je riolering: max. 400 euro 
  (200 euro op basis van een kassaticket voor aankoop materiaal en eventueel bijkomend 200 euro op basis van een officiële factuur)
 • Indien je een hemelwaterput + pomp installeert en aansluit (en je woning is van voor 7/9/1999), dan heb je recht op een premie van 250 euro.

Nutsvoorzieningen

Voor de rioleringswerken starten zullen de nutsmaatschappijen (Watergroep, Fluvius en Proximus) een deel van hun leidingen vervangen of verplaatsen in de straat en ter hoogte van de kruispunten.

Deze werken zijn vereist zodat de nutsleidingen niet hinderen tijdens de plaatsing van de riolering.

Wegeniswerken

De bestaande verharding wordt opgebroken waaronder ook een deel van de inritten die op openbaar domein liggen. Na het plaatsen van de riolering wordt er terug een nieuwe weg aangelegd.

De nieuwe weg wordt voorzien in asfalt.

Als bestuur proberen we alle toekomstige verhardingen die we aanleggen een minimale impact te laten hebben op de grondwaterstand. Om die reden wordt al het water dat op de weg terechtkomt tijdens een regenbui afgeleid naar de berm, waar het dan de tijd krijgt om terug te infiltreren in de bodem.

Daarvoor worden bermen (indien technisch mogelijk) licht kuipvormig aangelegd zonder verharde materialen (behalve de inritten). Deze kuipvorm wordt ook een WADI genoemd.

Hinder tijdens de werken

Deze werken zullen uiteraard de nodige hinder met zich mee brengen. Er werd een omleidingsplan opgesteld (zie bijlagen). Op bepaalde momenten zullen de inritten niet toegankelijk zijn voor voertuigen. De aannemer zal echter steeds tijdig laten weten wanneer de toegang tot de straat niet mogelijk is.

Overdag kan niet altijd gegarandeerd worden dat je woning bereikbaar is. Echter, ’s avonds wordt ervoor gezorgd dat je (minstens te voet, maar vaak ook met de wagen) je woning kunt bereiken.

Vragen & info

Voor meer vragen of info kan je steeds terecht bij de technische dienst: technischedienst@leopoldsburg.be of op het algemeen nummer 011 34 92 10 en vragen naar de technische dienst. Je wordt dan doorverbonden met de verantwoordelijken van de wegenwerken of teruggebeld als deze even niet beschikbaar zijn.

Er zijn meerdere wegenwerken tegelijk lopende. Geef daarom best ook door voor welke straat je belt.