Wegen- en rioleringswerken Toekomststraat

Ontwerp: studiebureau Geotec uit Bilzen i.s.m. het gemeentebestuur en Fluvius.
De werken zullen uitgevoerd worden door Martens Wegenbouw NV uit Houthalen Helchteren.

Riolering

Op het plan in bijlage zie je de gewenste uitvoering van de geplande werken.

In het midden van de weg wordt ondergronds een RWA en DWA riolering geplaatst.

 • RWA staat voor regenwaterafvoer
 • DWA staat voor droogweerafvoer (= vuil water)

Ter hoogte van iedere woning worden aansluitputjes geplaatst waarop iedereen individueel zijn riolering gescheiden moet aansluiten. Deze putjes worden geplaatst op privédomein net tegen het openbaar domein (rooilijn) en zijn aangesloten op de riolering in de straat en worden voorzien op kosten van Fluvius.

Het scheiden van de privériolering in vuilwater en regenwater (ook afkoppeling genoemd) is een wettelijke verplichting en moet door de inwoners zelf uitgevoerd worden (al dan niet met de hulp van een aannemer).

Belangrijk om weten is dat het regenwater van je dak en verharding niet verplicht naar de riolering moet afgevoerd worden, dit kan ook naar een regenwaterput, infiltratie, enz.

Fluvius helpt je bij het organiseren van deze werken:

 • Er komt een afkoppelingsdeskundige langs. Die zal samen met jou je riolering bekijken en voorstellen formuleren hoe je best je riolering opsplitst. Deze deskundige helpt je o.a. met de opmaak van de bestaande toestand (foto’s, schets, plannen, …), opmaak van een ontwerp, afkoppeling / aansluiting, locatie van de aansluitputjes, aanvraag van premies, enz. Dit advies wordt gratis aangeboden door Fluvius
  De deskundige voor deze werken is normaal gezien al langsgekomen.
 • De aansluiting van het gescheiden systeem op de riolering gebeurt door de aannemer
 • De keuring van je gescheiden riolering wordt betaald door Fluvius (enkel eerste keuring)
 • Je krijgt een premie van Fluvius voor het scheiden van je riolering: max. 400 euro 
  (200 euro op basis van een kassaticket voor aankoop materiaal en eventueel bijkomend 200 euro op basis van een officiële factuur)
 • Indien je een hemelwaterput + pomp installeert en aansluit (en je woning is van voor 7/9/1999), dan heb je recht op een premie van 250 euro.

Nutsvoorzieningen

Voor de rioleringswerken starten zal De Watergroep een deel van de waterleiding vervangen in de straat en ter hoogte van beide kruispunten.

Het elektriciteitsnet zal ondergronds gebracht worden en de overige nutsleidingen worden dieper geplaatst zodat deze niet hinderen tijdens de plaatsing van de riolering.

Wegeniswerken

De bestaande verharding wordt opgebroken waaronder ook een deel van de inritten die op openbaar domein liggen. Na het plaatsen van de riolering wordt er terug een nieuwe weg aangelegd.

De nieuwe weg wordt voorzien in asfalt met een breedte van 4,5 m.

Als bestuur proberen we alle toekomstige verhardingen die we aanleggen een minimale impact te laten hebben op de grondwaterstand. Om die reden wordt al het water dat op de weg terechtkomt tijdens een regenbui afgeleid naar de berm, waar het dan de tijd krijgt om terug te infiltreren in de bodem.

Daarvoor worden bermen (indien technisch mogelijk) licht kuipvormig aangelegd zonder verharde materialen (behalve de inritten). Deze kuipvorm wordt ook een WADI genoemd.

Hinder tijdens de werken

Deze werken zullen uiteraard de nodige hinder met zich mee brengen. Op bepaalde momenten zullen de inritten niet toegankelijk zijn voor de voertuigen. De aannemer zal echter steeds tijdig laten weten wanneer de toegang tot de straat niet mogelijk is.

Er wordt steeds voor gezocht dat je (te voet) toegang hebt tot jouw woning op momenten dat de weg volledig opgebroken is.

Voor de huisvuilophaling zullen wij de aannemer vragen om de tijdig buiten geplaatste zakken op te halen en te verzamelen aan de Goirislaan.

Vragen & info

Voor meer vragen of info kan je steeds terecht bij de technische dienst: technischedienst@leopoldsburg.be of op het algemeen nummer 011 29 39 70 en vragen naar de technische dienst. Je wordt dan doorverbonden met de verantwoordelijken van de wegenwerken of teruggebeld als deze even niet beschikbaar zijn.

Er zijn meerdere wegenwerken tegelijk lopende, geef daarom best ook door voor welke straat je belt.