Wegenwerken

Al onze wegen, fietspaden en voetpaden worden op regelmatige basis geïnspecteerd door de medewerkers van de technische dienst, zowel routinematig als in navolging van een melding of een klacht. Indien zij schade aan de weg vaststellen, wordt dit steeds geregistreerd en verder opgevolgd in het wegenonderhoud.

Indien blijkt dat de veiligheid van de weggebruikers in het gedrang komt, kent de schadeopvolging voorrang en wordt er onmiddellijk actie ondernomen. Hoewel de technische dienst steeds de nodige maatregelen neemt om de verkeersveiligheid te garanderen, kan er niet altijd meteen overgegaan worden tot een herstelling. Dit omwille van bijvoorbeeld bepaalde weersomstandigheden of omwille van de aard van de desbetreffende schade waarbij de betrokkenheid van een externe partij nodig is. Daarnaast worden bepaalde herstellingen uitgesteld omdat ze later opgenomen worden in een grootschaliger onderhoud of een herinrichting van de weg.