Welzijnsraad

De Welzijnsraad is een gemeentelijke adviesraad en is samengesteld uit vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties die actief zijn in Leopoldsburg, en uit inwoners van Leopoldsburg die uit interesse en ervaring mee willen nadenken en werken aan welzijn in onze gemeente.

De Welzijnsraad heeft tot doel:

 • het adviseren van het gemeentebestuur betreffende welzijnsbeleid
 • de problemen die verband houden met het welzijn van de bevolking in het algemeen te detecteren, te bespreken en aan te brengen bij het gemeentebestuur
 • het stimuleren van welzijnsinitiatieven om te voldoen aan noden, behoeften en problemen betreffende welzijn in de gemeente
 • het stimuleren van overleg tussen alle betrokkenen in het welzijnsbeleid
 • het organiseren van initiatieven die verband houden met de welzijnswerking
 • het formuleren van voorstellen
 • te komen tot informatie-uitwisseling en -verstrekking.
 • de gemeentelijke adviesraad kan, in samenwerking met andere of niet-gemeentelijke raden, initiatieven uitwerken en feestelijkheden inrichten of eraan meewerken.

De Welzijnsraad bestaat uit 3 werkgroepen:

 • werkgroep Gezondheidsbeleid
 • werkgroep Gehandicaptenbeleid 
 • werkgroep Forum Armoede Leopoldsburg.