Welzijnsraad - samenstelling

Naam Functie
Danny Schreurs  Voorzitter Welzijnsraad 
Jos Drees Ondervoorzitter Welzijnsraad
Jos Drees Voorzitter Werkgroep Gezondheidsbeleid
nog niet ingevuld Ondervoorzitter Werkgroep Gezondheidsbeleid
Danny Schreurs Voorzitter Werkgroep Gehandicaptenbeleid
Claudette Piot Ondervoorzitter Werkgroep Gehandicaptenbeleid
Karima Boutliss Voorzitter Forum Armoede Leopoldsburg 
Jean Van Haeren  Ondervoorzitter Forum Armoede Leopoldsburg