Whatsapp-buurtpreventie

WhatsApp is een gratis app waarmee buurtbewoners gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. Om aan inbraakpreventie te doen en samen dingen op te merken, kunnen buurten deze app gebruiken.

Een vrijwillig coördinator uit de buurt beheert de groep en buurtbewoners kunnen lid worden. Wanneer iemand in de WhatsApp-groep iets verdachts ziet of hoort, zoals vermoedens van inbraak, diefstal of vernieling, kan dit eenvoudig via de WhatsApp-groepen gemeld worden maar enkel nadat éérst de 101 op de hoogte gebracht werd.

De WhatsApp-buurtpreventienetwerken werken volgens het SAAR-principe:

  • S staat voor Signaleer (men merkt iets op, men ziet iets verdacht)
  • A staat voor Alarmeer (Alarmeer de politie via 101, het is verplicht om dit eerste te doen alvorens de WhatsApp-groep te gebruiken)
  • A staat voor App (waarneming bekend maken aan andere via WhatsApp-groep)
  • R staat voor Reageer (bijvoorbeeld lichten aandoen, vriendelijk vragen aan iemand of men de weg kwijt is)

Voorwaarden

  • Je woont effectief in de buurt OF je oefent een zelfstandige activiteit uit in de buurt
  • Bij inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de huisregels (die kan je raadplegen via onderstaande link) 

Procedure

1. Registreren 

Registratie voor de Whatsapp-buurtpreventie - aanvraag via thuisloket.

2. Je wordt toegevoegd aan de Whatsapp-groep door de vrijwillige coördinator.