Wilsverklaring inzake euthanasie

Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast wanneer je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. 

Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden

Je kunt een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk)
  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • niet meer bij bewustzijn is
  • en deze toestand onomkeerbaar is.

Hoe aanvragen?

Via de link onderaan deze pagina kan je het formulier voor een wilsverklaring downloaden.

De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Je kunt in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Als je dit wil, kan je de wilsverklaring laten registreren bij het gemeentebestuur, maar dat is niet verplicht. Maak hiervoor telefonisch een afspraak of stuur een e-mail met vermelding van je telefoonnummer.

Wilsverklaringen blijven onbeperkt geldig.

Wilsverklaringen geregistreerd voor 2 april 2020 zijn slechts vijf jaar geldig en moeten worden verlengd, indien gewenst.

Kostprijs

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Reglement

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid vind je meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.

Wat meebrengen?

  • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring
  • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
  • Kopie identiteitskaarten van de getuigen